شرکت دیزل ژنراتور-ماه نیرو

کاربردهای دیزل ژنراتور

کاربردهای دیزل ژنراتور

امروزه شما در هرجایی که مساله تامین برق اهمیت زیادی دارد، می توانید دستگاه های دیزل ژنراتور را مشاهده کنید. در حال کلی کاربرد آن شامل مکان های زیر است:

• هنوز در کشورهای مکان هایی وجود دارد که تامین برق آن ها به با مشکل مواجه است، برای همین از دیزل ژنراتور استفاده می کنند. همچنین در نیروگاه ها و کارخانجات بزرگ به عنوان برق اضطراری نیز استفاده می کنند.

• در صنعت هواپیمایی از موتورهای دیزلی به منظور تامین نیروی محرکه در پرواز استفاده می کنند.

• استفاده در کشتی های بزرگ قاره پیما

• استفاده در بخش معدن و استخراج مواد معدنی

• استفاده در بیمارستان و مراکز نظامی به منظور تامین نیروی برق

• استفاده در صنعت کامپیوتر

کاربردهای دیزل ژنراتور

شرکت دیزل ژنراتور-ماه نیرو شرکت دیزل ژنراتور-ماه نیرو
با ما در ارتباط باشید

دیدگاه کاربران


'column' argument cannot be null. (Parameter 'column')