نشانی : ایران - تهران - خیابان طالقانی -نبش ملک اشعرا بهار-ساختمان تارا-طبقه 6

کد پستی : 1571715819

تلفن :
02188141029
02188141033

فکس :
02188141031

پست الکترونیکی :
info@mahniroo.com