درباره دیزل ژنراتور اف جی ویلسون
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E P380-P425E 2006TTAG 6 ,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات ,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات ,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات ,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات
2 دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3 P500P3-P550E3 2506A-E15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
3 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1 P1000P1-P1100E1 4008TAG2A 8 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات
4 دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E P1250-P1375E 4012TWG2 12 ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات
5 دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3 P1500P3-P1650E3 4012-46TAG2A 12 ,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات ,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات
6 دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E P2000-P2200E 4016TAG2A 16 ,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات ,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات