درباره دیزل ژنراتور کامینز پاور
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5 C11D5 X1.3-G2 2 ,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر ,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر ,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر ,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر
2 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5 C17D5 X2.5G2 3 ,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات ,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات
3 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5 C22D5 X2.5G2 3 ,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر ,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر ,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر ,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر
4 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5 C38D5 4B3.3G1 4 ,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر ,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر ,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر ,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر
5 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5 ES55D5 S3.8G6 4 ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار
6 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5 ES68D5 S3.8G7 4 ,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر ,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر ,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر ,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر
7 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5 C80D5 4BTA3.9G1 4 ,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر ,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر ,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر ,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر
8 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5 C100D5 6BT5.9G1 6 ,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر ,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر ,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر ,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر
9 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5 C150D5 6BTA5.9G2 6 ,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر ,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر ,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر ,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر
10 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5 C175D5 6CTA8.3G2 6 ,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر ,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر ,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر ,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر
11 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5 C200D5 6CTAA8.3G1 6 ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر ,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر
12 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5 C220D5 6CTAA8.3G1 6 ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر
13 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5 C250D5 6CTAA8.3G2 6 ,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر ,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر ,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر ,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر
14 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5 C330D5 QSL9 G5 6 ,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر ,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر
15 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5 C350D5 NT855 G6 6 ,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر ,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر ,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر ,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر
16 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5 C400D5 NTA855 G4 6 ,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر ,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر ,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر ,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر
17 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5 C440D5 NTA855G7 6 ,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر ,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر ,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر ,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر
18 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5 C550D5 QSX15 G8 6 ,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر ,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر ,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر ,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر
19 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5 C700D5 VTA28-G5 12 ,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات ,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات
20 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E C825D5E KTA38-G7 12 ,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر ,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر ,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر ,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر
21 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5 C900D5 QSK23 G3 6 ,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر ,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر ,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر ,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر
22 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD 888DFHD QST30G4 12 ,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات ,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات
23 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5 C1100 D5 QST30 G4 12 ,888کیلووات,1110کیلو ولت آمپر ,888کیلووات,1110کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر
24 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5 C1250D5 KT38G9 12 ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,908کیلووات,1135کیلو ولت آمپر ,908کیلووات,1135کیلو ولت آمپر
25 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5 C1400D5 KTA50G3 16 ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر ,1000کیلووات,1250کیلو ولت آمپر ,1000کیلووات,1250کیلو ولت آمپر
26 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5 C1675D5 KTA50G8 16 ,1340کیلووات,1675کیلو ولت آمپر ,1340کیلووات,1675کیلو ولت آمپر ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر
27 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5 C2000D5 QSK60 G3 16 ,1650کیلووات,2063کیلو ولت آمپر ,1650کیلووات,2063کیلو ولت آمپر ,1500کیلووات,1875کیلو ولت آمپر ,1500کیلووات,1875کیلو ولت آمپر
28 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5 C2250D5 QSK60-G4 16 ,1800کیلووات,2250کیلو ولت آمپر ,1800کیلووات,2250کیلو ولت آمپر ,1600کیلووات,2000کیلو ولت آمپر ,1600کیلووات,2000کیلو ولت آمپر