درباره دیزل ژنراتور

ماه نیرو تنها و اولین تولید کننده ژنراتور های صنعتی در ایران از سال 1360 تحت لایسنس شرکت آلمانی AvK (که معتبرترین برند در صنعت ژنراتور جهان میباشد و هم اکنون با Stamford ادغام گردیده) تولید ژنراتور های سه فاز سنکرون از رنج 30 الی 530 کیلو ولت آمپر را آغاز نموده و هم اکنون در صنعت تولید برق کشور میدرخشد.

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5 C11D5 X1.3-G2 2 ,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر ,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر ,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر ,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر
2 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5 C17D5 X2.5G2 3 ,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات ,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات
3 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5 C22D5 X2.5G2 3 ,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر ,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر ,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر ,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر
4 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5 C38D5 4B3.3G1 4 ,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر ,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر ,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر ,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر
5 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5 ES55D5 S3.8G6 4 ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار
6 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5 ES68D5 S3.8G7 4 ,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر ,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر ,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر ,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر
7 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5 C80D5 4BTA3.9G1 4 ,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر ,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر ,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر ,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر
8 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5 C100D5 6BT5.9G1 6 ,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر ,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر ,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر ,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر
9 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5 C150D5 6BTA5.9G2 6 ,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر ,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر ,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر ,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر
10 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5 C175D5 6CTA8.3G2 6 ,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر ,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر ,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر ,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر
11 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5 C200D5 6CTAA8.3G1 6 ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر ,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر
12 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5 C220D5 6CTAA8.3G1 6 ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر
13 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5 C250D5 6CTAA8.3G2 6 ,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر ,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر ,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر ,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر
14 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5 C330D5 QSL9 G5 6 ,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر ,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر
15 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5 C350D5 NT855 G6 6 ,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر ,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر ,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر ,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر
16 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5 C400D5 NTA855 G4 6 ,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر ,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر ,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر ,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر
17 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5 C440D5 NTA855G7 6 ,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر ,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر ,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر ,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر
18 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5 C550D5 QSX15 G8 6 ,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر ,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر ,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر ,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر
19 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5 C700D5 VTA28-G5 12 ,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات ,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات
20 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E C825D5E KTA38-G7 12 ,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر ,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر ,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر ,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر
21 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5 C900D5 QSK23 G3 6 ,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر ,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر ,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر ,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر
22 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD 888DFHD QST30G4 12 ,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات ,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات
23 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5 C1100 D5 QST30 G4 12 ,888کیلووات,1110کیلو ولت آمپر ,888کیلووات,1110کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر
24 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5 C1250D5 KT38G9 12 ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,908کیلووات,1135کیلو ولت آمپر ,908کیلووات,1135کیلو ولت آمپر
25 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5 C1400D5 KTA50G3 16 ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر ,1000کیلووات,1250کیلو ولت آمپر ,1000کیلووات,1250کیلو ولت آمپر
26 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5 C1675D5 KTA50G8 16 ,1340کیلووات,1675کیلو ولت آمپر ,1340کیلووات,1675کیلو ولت آمپر ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر ,1120کیلووات,1400کیلو ولت آمپر
27 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5 C2000D5 QSK60 G3 16 ,1650کیلووات,2063کیلو ولت آمپر ,1650کیلووات,2063کیلو ولت آمپر ,1500کیلووات,1875کیلو ولت آمپر ,1500کیلووات,1875کیلو ولت آمپر
28 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5 C2250D5 QSK60-G4 16 ,1800کیلووات,2250کیلو ولت آمپر ,1800کیلووات,2250کیلو ولت آمپر ,1600کیلووات,2000کیلو ولت آمپر ,1600کیلووات,2000کیلو ولت آمپر
29 دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E P380-P425E 2006TTAG 6 ,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات ,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات ,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات ,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات
30 دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3 P500P3-P550E3 2506A-E15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
31 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1 P1000P1-P1100E1 4008TAG2A 8 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات
32 دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E P1250-P1375E 4012TWG2 12 ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات
33 دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3 P1500P3-P1650E3 4012-46TAG2A 12 ,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات ,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات
34 دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E P2000-P2200E 4016TAG2A 16 ,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات ,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات
35 دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر MNC110 6BTA5.9G5 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات
36 دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر MNC140 6BTAA5.9G2 6 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات
37 دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر MNC175 6BTAA5.9G5 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات
38 دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر MNC200 6CTA8.3G2 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات
39 دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر MNC250 QSL9-G3 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
40 دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر MNC330 QSL9G5 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات
41 دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر MNC400 NTA855G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
42 دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر MNC440 NTA855G7 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات
43 دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر MNC550 QSX15G8 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
44 دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر MNC700 VTA28G5 12 ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات
45 دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر MNC900 QSK23G3 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات
46 دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر MNC1000 QST30G3 12 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات
47 دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر MNC1130 QST30G4 12 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1017کیلو ولت آمپر,813.6کیلووات ,1017کیلو ولت آمپر,813.6کیلووات
48 دیزل ژنراتور ولوو 95 کیلو ولت آمپر MNV95 TAD530GE 4 ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات
49 دیزل ژنراتور ولوو 112 کیلو ولت آمپر MNV112 TAD531GE 4 ,112کیلو ولت آمپر,89.6کیلووات ,112کیلو ولت آمپر,89.6کیلووات ,101کیلو ولت آمپر,80.8کیلووات ,101کیلو ولت آمپر,80.8کیلووات
50 دیزل ژنراتور ولوو 140 کیلو ولت آمپر MNV140 TAD532GE 4 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات
51 دیزل ژنراتور ولوو 170 کیلو ولت آمپر MNV170 TAD731GE 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125.6کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125.6کیلووات
52 دیزل ژنراتور ولوو 205 کیلو ولت آمپر MNV205 TAD732GE 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات
53 دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپر MNV225 TAD733GE 6 ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات
54 دیزل ژنراتور ولوو 280 کیلو ولت آمپر MNV280 TAD734GE 6 ,280کیلو ولت آمپر,224کیلووات ,280کیلو ولت آمپر,224کیلووات ,255کیلو ولت آمپر,204کیلووات ,255کیلو ولت آمپر,204کیلووات
55 دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپر MNV300 TAD940GE 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات
56 دیزل ژنراتور ولوو 360 کیلو ولت آمپر MNV360 TAD941GE 6 ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259.2کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259.2کیلووات
57 دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر MNV400 TAD1343GE 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
58 دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپر MNV450 TAD1344GE 6 ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات
59 دیزل ژنراتور ولوو 500 کیلو ولت آمپر MNV500 TAD1345GE 6 ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات
60 دیزل ژنراتور ولوو 530 کیلو ولت آمپر MNV530 TAD1641GE 6 ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,477کیلو ولت آمپر,381.6کیلووات ,477کیلو ولت آمپر,381.6کیلووات
61 دیزل ژنراتور ولوو 595 کیلو ولت آمپر MNV595 TAD1642GE 6 ,595کیلو ولت آمپر,476کیلووات ,595کیلو ولت آمپر,476کیلووات ,535کیلو ولت آمپر,428کیلووات ,535کیلو ولت آمپر,428کیلووات
62 دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپر MNV710 TWD1643GE 6 ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات
63 دیزل ژنراتور پرکینز 30 کیلو ولت آمپر MNP30 1103A33G 3 ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات
64 دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر MNP50 1103A33TG1 3 ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات
65 دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر MNP66 1103A33TG2 3 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات
66 دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر MNP72 1104A44TG1 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات
67 دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر MNP110 1104C44TAG2 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات
68 دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر MNP150 1006TAG 6 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات
69 دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر MNV165 1006TAG2 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات
70 دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر MNP200 1106A70tag3 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات
71 دیزل ژنراتور پرکینز 250 کیلو ولت آمپر MNP250 1306C-E87TAG4 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
72 دیزل ژنراتور پرکینز 385 کیلو ولت آمپر MNP385 2206AE13TAG2 6 ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,346.5کیلو ولت آمپر,277.2کیلووات ,346.5کیلو ولت آمپر,277.2کیلووات
73 دیزل ژنراتور پرکینز 440کیلو ولت آمپر MNP440 2206A-E13TAG3 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات
74 دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر MNP550 2506A-E15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
75 دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر MNP660 2806AE18TAG1A 6 ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات
76 دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر MNP825 4006-23TAG2A 6 ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات
77 دیزل ژنراتور پرکینز 880 کیلو ولت آمپر MNP880 4006-23TAG3A 6 ,880کیلو ولت آمپر,704کیلووات ,880کیلو ولت آمپر,704کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات
78 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کیلو ولت آمپر MNP1100 4008TAG2A 8 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر
79 دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کیلو ولت آمپر MNP1375 4012-46TWG2A 12 ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات