کاربردهای دیزل ژنراتور

امروزه شما در هرجایی که مساله تامین برق اهمیت زیادی دارد، می توانید دستگاه های دیزل ژنراتور را مشاهده کنید. در حال کلی کاربرد آن شامل مکان های زیر است:

• هنوز در کشورهای مکان هایی وجود دارد که تامین برق آن ها به با مشکل مواجه است، برای همین از دیزل ژنراتور استفاده می کنند. همچنین در نیروگاه ها و کارخانجات بزرگ به عنوان برق اضطراری نیز استفاده می کنند.

• در صنعت هواپیمایی از موتورهای دیزلی به منظور تامین نیروی محرکه در پرواز استفاده می کنند.

• استفاده در کشتی های بزرگ قاره پیما

• استفاده در بخش معدن و استخراج مواد معدنی

• استفاده در بیمارستان و مراکز نظامی به منظور تامین نیروی برق

• استفاده در صنعت کامپیوتر

کاربردهای دیزل ژنراتور

کاربردهای دیزل ژنراتور

pict649982100001762285200001 pic201782510001 13

pict649982100001862285200001 pic301782510001 13

pict649982100001962285200001 pic401782510001 13

pict649982100001072285200001 pic501782510001 13

با ما در ارتباط باشید